Seitsemän osiota - ja esirippu

Tänne kirjoitat uusien keskustelujen avaukset.Se voi olla lyhytkin, vaikka "pääseekö koira taivaaseen". Se voi olla myös syvempi pohdiskelu kun haluat kokeilla miten ajatuksesi kantaa.
Avatar
Viestit: 28
Liittynyt: 19.02.2014 21:11
ViestiLähetetty: 08.06.2014 22:38
Bror tuolla Blogimetsässä kommentissaan kysyi: ” Toivo sano nyt suoraan uskotko sinä niin kuin kristinusko tästä asiasta sanoo?”
Tässä se, mitä ja miten minä uskon. Tapani mukaan hieman perustellenkin.
---------------------------
Raamattu on täynnä yksityiskohtia, joihin on hukkua ja joista monet ovat hyvin monitulkintaisia, joten Jumalan Raamatussa ilmoittamasta suunnitelmasta on vaikea saada kokonaiskuvaa, jollaista ainakin minä kaipaan.

Niinpä yritän vielä tiivistää omaa näkemystäni ja toistan sekä korostan - omaa näkemystäni.
En siis väitä enkä halua väittää, että asia on näin. Mutta kirjoitan tämän omien ajatuksieni selkeyttämiseksi, ja koska sen tänne laitan, niin siitä tietenkin tiedätte, mahdolliset lukijat, että toivon saavani joko myötä tai/ja vasta- mutta kuitenkin kanssapohtijoita.

Seitsemän makroaskeleen ”ohjelma”

Ennen alkua

Ennen alkua ei ollut mitään ainakaan fysikaalisin keinoin nähtävää, mutta eipä ollut katselijoitakaan.
Mutta oli jotakin.

Oli JUMALA, mutta koska Jumala ja Jumalan valtakuntaa on materiaalisin määritelmin täysin mahdotonta edes yrittää määritellä, niin en siis edes yritä. Mutta miettiä ja ajatella voin. Niinpä yritän sitten sillä areenalla.
Miksi Jumala ylipäätään päätti ryhtyä luomispuuhiin? Koska ei ole muita kuin arvailukeinoja käytettävissä, niin käytän niitä.

Meille jokaiselle on varmaan joskus tullut kyllästymisen tunne ja ajatus voi kun olisi jotain tekemistä. Tulikohan Jumalalle moisia pitkästymisajatuksia mieleen, joten Hän päätti tehdä jotain - ja se, mitä Hän teki.

1. Hän loi Universumin!

Joka tapauksessa Raamattu alkaa tästä tapahtumasta. Etenen nyt oman mielikuvitukseni ja Raamatussa kerrotun pohjalta:

Valo
” Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valo(valkeus.)" Ja valo(valkeus) tuli.” Vuoden 1933/1938 raamatunkäännös, jota käytän, puhuu valkeudesta mutta valkeus on yhtä kuin valo!

Jumala siis loi rajattoman mutta äärellisen maailmankaikkeuden, jolle avaruutta tutkivat viisaat ihmiset ovat antaneet nimen Universum.
Selvennän vähän, mitä tarkoitan ilmauksella rajaton mutta äärellinen.

Ensin käsite rajaton.
Otetaan esimerkiksi tavallinen kumipallo. Siinä ei ole pintaa eri osiin jakavia särmiä vaan pinta on joka kohdassa samanmuotoinen eli siinä ei ole toisin sanoen rajoja.
Kun tarkastelemme suurempia kappaleita, niin asia on samoin. Maapallo on rajaton mutta äärellinen - ”aina maan ääriin saakka" sanotaan mm Apostolien teoissa. Ja on jo liuta ihmisiä, jotka ovat tämän pallon kiertäneetkin, joten uskottava se on. Minullakin on tuossa vierelläni pöydällä Telluksen pallokartta.

Myös koko maailmakaikkeus on nykyisen käsityksen mukaan – ei pallo mutta pallomaiseksi käsitettävissä. Siis rajaton mutta ei ääretön. Nykytieteen käsityksen mukaan maailmankaikkeuden läpimitta on 25 miljardin valovuoden kertaluokkaa.

Vain Jumala on ääretön. ”Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä!” (Room.11:33) vuoden1992 raamatunkäännöksen mukaan.

Ja kaiken, mitä Hän loi, Hän loi Jeesuksen Kristuksen, poikansa kautta:
Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, (Kol.1:14-16)

Tässä vaiheessa eli maapallon valmistuttua oli luomistyö siis edennyt vaiheeseen kait jotain noin kaksi kolmasosaan Universumin tämänhetkisestä oletetusta iästä, mikä lienee siinä 12 - 15 miljardin vuoden luokkaa. Mainittakoon, että mittayksikkönä on siis vuosi eli Maan kiertoaika Auringon ympäri vaikka Auringoksi nimetty tähtikin on ollut olemassa vasta jotain 5 miljardin vuoden kertaluokkaa!
Jumalahan olisi voinut jättää luomistyönsä tähän ja voinut ihailla Universumia ja sen tähtiä sekä moniakin niistä kiertäviä planeettoja, joista tämä Tellus on yksi. Mutta ei.

Jumala halusi jotain eksoottisempaa, jonka kanssa kenties voisi kommunikoidakin.

2. Hän loi elämän
Raamattu ilmoittaa Jumalan luoneen kasvikunnan kolmantena luomispäivä....
”Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on." Ja tapahtui niin: maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä.” (1. Moos. 1:11-13)
............. ja varsinaisen eläinkunnan kuudentena luomispäivänä...” Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla."
”Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä." Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.” (1. Moos. 1:20-23)

Tosin kasvikunnan ja eläinkunnan luomisen on täytynyt tapahtua ainakin osin rinnakkain, koska hyvin suuri joukko kasveista tarvitsee eläimiä ja eläimet kasveja pystyäkseen kehittymään siemenestä aikuiseksi kasviksi ja myös toisinpäin eli ”eläinvauvoista” täysikasvuisiksi yksilöiksi. - Osa kasveista tarvitsee hyönteisiä pystyäkseen lisääntymään - hyönteispölyttäjät, jotka puolestaan saavat ravintonsa kasveilta ”palkkioksi” pölytystehtävän hoitamisesta.

Elämää on havaittu vain tällä maapallolla, vaikka tiedemiehet ovat etsineet ja etsivät sitä ”kissojen ja koirien” kanssa yötä päivää päivästä toiseen. Onko sitä muualla,en tiedä – Jumala sen tietää. Kuitenkin omana käsityksenäni sanon että on. Ajatellaanpa hieman. Galakseja on havaittu jotain 400 miljardin ja ”meidän omassa” Linnunradassamme jotain 200 miljardin kertaluokkaa oleva määrä tähtiä, joista maapallo, Tellus, on yksi.
Kertomalla luvut keskenään, 2,62144E+23 * 5,12E+20 saadaan tulokseksi luku, joka normaalimuotoisena on 134 217 728 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kappaletta.

Tuosta luvusta ei saa enää tolkkua, mutta verrataan sitä johonkin ja olkoon se ”johonkin” maapallo ja sen tilavuus.
Maapallon tilavuus on 1,083 * 10^21 eli 1 083 000 000 000 000 000 000 kuutiometriä (m³) mikä kuutiomillimetreinä ilmoitettuna 1 083 000 000 000 000 000 000 000 000 000 mm³.
Jokaista maapallon kuutiomillimetriä(karkea hiekan jyvä) kohden olisi siis 123 931 420 129 271 eli sanoin minun muistitietämykseni mukaan lausuttuna 123 biljoonaa 931 miljardia 420 miljoonaa ja risat kiintotähteä.

OLISIKO JUMALA LUONUT ELÄMÄÄ VAIN YHDEN TÄHDEN TÄHTIKUNTAAN?

Minä väitän, että ei ole!

Jos Jumala olisi päättänyt luomistyönsä tähän, olisi maapallo näyttänyt sellaiselta, miltä se vieläkin näyttää parhaissa luontodokumenteissa eli hyvin paratiisimaiselta, nythän ihminen on sen jo suurimmalta osalta pilannut.

Mutta tällöin ei kuitenkaan kukaan olisi voinut ihailla Luojan luomistyötä, sillä eläimillä ei ole itsetietoisuutta sanan varsinaisessa merkityksessä, eikä varsinkaan kauneudentajua.

Juha Pihkala kirjoittaa kirjassaan Johdatus dogmatiikkaan tästä asiasta näin:
”Jumalan rakkauden trinitaarisuudesta seuraa ensinnäkin se, että Jumala ei tarvitse maailmaa ”itsensä” tähden. Vastavuoroinen rakkaus toteutuu jo Jumalan ”sisällä”. Toiseksi siitä seuraa se, että maailmaa ei ole luotu nimenomaan kunnioittamaan ja ylistämään Jumalaa. Tämä ei ole luomisen varsinainen tarkoitus…Jumala ei ole luonut katsomoa jumalallista näytelmää varten. Maailma ei ole olemassa jumalallisen narsismin vuoksi, vaan Jumalan ylitsevuotavan, ulospäin suuntautuvan agapee-rakkauden tähden. Luotu kyllä vastaa siihen ylistyksellä, mutta se on eri asia kuin että hänet olisi ”luotu” vastaamaan siihen.

3. Ihmisen luominen

Jotta Jumala olisi voinut myös ”kommunikoida” luomistyönsä tuloksen kanssa oli Hänen luotava siihen kykenevä luomus, ihminen, jolle Hän sen tehtyään ilmeisesti antoi nimen Adam. Raamatussa ei ainakaan minun etsintäni tuloksena löytynyt varsinaista nimeämistapahtumaa, ainoastaan tämä ” ....Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.”(1.Moos.20:20)
Nyt täytyy ottaa järki mukaan eikä todella väittää, että Jumala olisi ensin luonut v a i n miespuolisen ihmisen ja sitten huomannut, ohoh tulipa moka! ja luonut sitten Aadamille jälkikäteen erikseen vaimon, Eevan, Aadamin kylkiluusta.

Koska ihmisen biologiset toiminnot ovat periaatteessa aivan samoja kuin muillakin nisäkkäillä, joita toimintoja ei edes tarvinne luetella, niin kyllä ihmisen luomisprosessi on vain looginen jatko ja - kenties myös päätös koko luomisprosessille.

Se, milloin ihmisestä tuli varsinaisesti IHMINEN, tapahtui minun käsittääkseni luomisprosessin tässä vaiheessa, kun ” ...Herra Jumala ....puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.”(1. Moos. 2:7(osa).
Tätä perustelen vielä sillä, että minun tietääkseni vain ihmisellä on ja on ollut niin kauan, kuin ovat tutkijat historian hämärään äässeet, jonkin korkeamman ja väkevämmän voiman pelko ja kaipuu.

4. Israelin valitseminen
Jumala päätti, syystä jonka vain Hän tietää, valita Israelin kansan siksi kansaksi, jonka kautta Hän paitsi ilmoittaa itsensä ihmiskunnalle, myös sen aikanaan lunastaa eli pelastaa iankaikkiselta häviöltä.
Koska Israelin kansan historia lienee ainakin suurimmalle osalle tämän mahdollisista lukijoista pääosin tuttua, niin en kuvaile niitä muuta kuin otsikkomaisesti:

Jumalan ja ihmisen yhteys oli nyt katkennut.

4.1. Abramin valitseminen Jumalan valitun kansan kantaisäksi.
Jumala oli kuitenkin päättänyt rakentaa tämän katkenneen yhteyden uudelleen ja tämän yhteyden välimieheksi Hän valitsi Teerahin suvusta miehen, nimeltä Abram ja sanoi tälle: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." (1Moos.12:1-3)

Abram oli kuitenkin lapseton, joten hänen oli vaikea uskoa, että Herran antama lupaus voisi hänen kohdallaan toteutua ja hän toikin tämän pelkonsa ilmi Jumalalle, joka kuitenkin vakuutti hänelle kaiken tulevan tapahtumaan Hänen sanansa mukaan: ”Ja Abram sanoi vielä: "Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä." Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: "Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä." Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea." Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä." Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. (1Moos.15:3-6)

4.2. Israelin kansan syntyminen

Jumala uudisti sitten useaan otteeseen Abramille antamansa lupauksen tämän tulemisesta hänen lupaamansa kansan kantaisäksi, mm. tässä:”Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti."” (!.moos.17:1-2) Tämän liiton kunniaksi tai juhlistamiseksi Jumala muutti Abramin nimen Abrahamiksi, sanoen: ”"Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän.” (1.Moos.17:4-5)
Sitten erinäisten vaiheitten jälkeen, jotka jätän esityksen lyhentämiseksi käsittelemättä, Jumala valitsi esikoisen Eesaun asemasta Jaakobin israelilaisten kantaisäksi uudistaen näin Abrahamille antamansa lupauksen: ” Ja Jumala sanoi hänelle: "Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel." - Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi. Ja maan, jonka minä olen antanut Aabrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle; myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan." Ja Jumala kohosi ylös hänen luotaan siitä paikasta, jossa hän oli häntä puhutellut.” (1.Moos.35:10-13)
Näin oli siis Israelin kansa virallisesti perustettu!

4.3. Israel ennen valtiota.

Tämä aika on käytännössä sama kuin israelilaisten olo Egyptissä.
Tämän jälkeen Raamattu kertoo Jaakobin saaneen kaksitoista poikaa, joiden nimet oletan kaikkien niiden, jotka tämän tekstini mahdollisesti lukevat, tietävän luettelemattakin. Heistä erikoisesti nousee esiin Joosef, jonka muut veljet, Benjaminia todennäköisesti lukuun ottamatta, myivät Egyptiin. Tästä tapahtumasta ja muista siihen liittyvistä kerrotaan 1. Mooseksen kirjan luvuissa 37 - 45. Joosefin myynti oli Jumalan suunnitelma Israelin pelastamiseksi tulevalta nälänhädältä. Tämä käy ilmi näistä Raamatun sanoista: ”Ja Jumala puhui Israelille näyssä yöllä; hän sanoi: "Jaakob, Jaakob!" Tämä vastasi: "Tässä olen." Niin hän sanoi: "Minä olen Jumala, sinun isäsi Jumala; älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinut siellä suureksi kansaksi. Minä menen sinun kanssasi Egyptiin, ja minä myös johdatan sinut sieltä takaisin. Ja Joosefin käsi on sulkeva sinun silmäsi." .”
Näin siis Israel - Jumalan omaksi ”silmäteräkseen” valitsemana alkavana kansana muutti Egyptiin.

Mutta ei jäänyt sinne!

Vaan noin v. 1400 eKr. israelilaiset vihdoin monia vaikeuksia sisältäneen ja yli 40 vuotta kestäneen erämaavalluksen jälkeen pääsivät päämääräänsä ”Luvattuun Maahan” ja ensimmäinen paikka, jonka he valloittivat, oli Jerikon kaupunki. Tämä tapahtuma on kuvattu Joosuan kirjan 6 luvussa, josta otan tähän vain tämän: ” Silloin kansa nosti sotahuudon ja pasunoihin puhallettiin. Kun kansa kuuli pasunan äänen, niin se nosti kovan sotahuudon; silloin kukistui muuri siihen paikkaansa, ja kansa ryntäsi ylös kaupunkiin, kukin suoraan eteensä. Niin he valloittivat kaupungin.
Ja he vihkivät miekan terällä tuhon omaksi kaiken, mitä kaupungissa oli, miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, vieläpä härät, lampaat ja aasit.” (Joos.6:20-21)

4.4. Baabelin vankeus

Niin Israel aloitti kansakuntana kansakuntien joukossa, mutta he eivät kuitenkaan vaeltaneet ja eläneet Jumalan kunniaksi. Tämän kirjoituksen aihe ei ole kuitenkaan kuvata syvemmin Israelin kansan elämää ja tapahtumia, Raamatussahan on niitä suorastaan tulvimalla. Mutta tottelemattomuutensa ja vaelluksensa tähden heidän osakseen tuli kärsiä ns. Baabelin vankeus, josta otan tähän vain yhden ennustuksen ennen sen tapahtumista: ” Niin Jesaja sanoi Hiskialle: "Kuule Herran Sebaotin sana: Katso, päivät tulevat, jolloin kaikki, mitä sinun talossasi on ja mitä sinun isäsi ovat koonneet tähän päivään asti, viedään pois Baabeliin; ei mitään jää jäljelle, sanoo Herra. Ja sinun omia poikiasi, jotka sinusta polveutuvat, jotka sinulle syntyvät, viedään hovipalvelijoiksi Baabelin kuninkaan palatsiin." (Jes.39:5-7)
Tämä ennustus toteutuikin v. 605 eKr., kun kaldealaiset kuningas Nepukadnessarin johdolla valloittivat Juudan ja veivät suuren osan kansasta Baabelin vankeuteen. ” Kun Jerusalem oli valloitettu - sillä Juudan kuninkaan Sidkian yhdeksäntenä hallitusvuotena, kymmenennessä kuussa, oli Nebukadressar, Baabelin kuningas, kaikkine sotajoukkoineen hyökännyt Jerusalemin kimppuun ja saartanut sen, ja Sidkian yhdentenätoista hallitusvuotena, neljännessä kuussa, kuukauden yhdeksäntenä päivänä, oli kaupunki vallattu” (Jer.39:1-2)

Mutta Israelin kansa ei kuitenkaan jäänyt sinne!
Vaan pääsi palaamaan takaisin omaan maahansa.Tämä paluu alko Persian kuninkaan Kooreksen (Kyyros II) aikana 538 eKr. jatkuen kaikkiaan kolmessa eri vaiheessa, joista kaksi viimeistä tapahtuivat kuningas Artahsastan (Antarkserkses II) aikana, paluut tapahtuivat vajaan 100 vuoden aikana, viimeinen paluu ajoittuu vuoteen 455 eKr.

5. Jeesus Kristus

Tämän jälkeen Israel saikin elää voisiko sanoa suhteellisen rauhallista elämää vajaa 500 vuotta, kunnes maailmanhistoriassa taas tapahtui Jumalan suunnitelman mukainen, luomisen jälkeinen valtava mullistus.
Jumala tuli maailmaan ja konkreettisesti historiaan syntymällä tänne pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa!
Tähän tapahtumaan viittaavia ennustuksia on Raamatussa sanoisinko pilvin pimein, mutta koska en halua varta vasten pitkittää kirjoitustani, otan tähän vain kohdassa 4. jo mainitsemani lisäksi vain yhden:
” Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” (Jes. 7:14)
Jeesus syntyi, Israelissa vaikutti n. 30 vuotta julistaen Jumalan valtakuntaa ja sen tulemista, joista teoista evankelistat Raamatussa kertovat kukin omista näkökohdistaan käsin ja Joka lopuksi ”kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin...”.

Tähän tapahtumaan useimmat, ehkä kaikkikin Hänet tunteneet aikalaisensa luulivat Jeesuksen osan päättyvän - mutta ei. Raamatun todistuksen mukaan Hän nousi kuolleista, ilmestyen kirkastusruumiissaan, joka ei ollut enää fyysisten lakien alainen, mutta voi kuitenkin ilmentyä myös sellaisenakin, kuten esim. kun Hän pyysi Tuomasta koskemaan itseään: ” Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen." Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!" (Joh.20:26-29)
Historiallisesti katsottuna pian, noin nelisenkymmentä vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli puhunut nämä sanat:
” Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän: "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."” Luuk.(21:5-6)

Tapahtumat alkoivat v. 66 jKr. alkaneesta pyhäinhäväistyksestä. Siinä roomalainen prokuraattori Cessius Floris ryösti 17 kultatalenttia Jerusalemin temppelin aarteesta. Tämä aiheutti mellakan, joka puhkesi sodaksi ja huipentui siihen, kun Simon Bar-Kokhba niminen juutalainen johti vuonna 132 alkanutta kapinaa. Kapina oli lopullisesti lyöty vuonna 135, ja tästä alkoi juutalaisuuden suuri hajaannus - DIASPORA!

Näin toteutui se, mitä Jumala jo Mooseksenkin kautta oli israelilaisille puhunut jo ennen kuin he olivat edes päässeet luvattuun maahan.
” Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun.” (5. Moos. 28:64-65)

6. Nykyisyys
Ja nyt elämme sitten tätä aikaa ja tätä hetkeä. Nyt kiteytän oman näkemykseni mahdollisuudestani selviytyä loppupeleissä voittajan puolelle.

Ja kyllä se, mihin minä vetoan on tämä varmaan kaikille Raamattua lukeneille ja siitä kerrottavan kuulleille tuttu ns. pienoisevankelimi:

” Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

7. LOPPU
Tulee kun sen aika on. Toivottavasti se ei ole enää kaukana!

Tarkoitan yleisloppua, en oman maallisen elämäni, siinä olen jo kalkkiviivoilla.

Siinä tapauksessa, että elämää olisi vain maapallolla, tuntuisi mielestäni tarkoituksettomalta, että Jumala hävittäisi koko Universumikudelman vain yhden tähden, Auringon vaikutusalueeseen kuuluvan planeetta Telluksen asukkaiden tottelemattomuuden vuoksi!

Paluu keskustelut

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron