oOO HUIPPU videoita

Tänne kirjoitat uusien keskustelujen avaukset.Se voi olla lyhytkin, vaikka "pääseekö koira taivaaseen". Se voi olla myös syvempi pohdiskelu kun haluat kokeilla miten ajatuksesi kantaa.

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 09.01.2015 13:47
_________________________________

Arto Lauri 92. Meat bones radiaton

https://www.youtube.com/watch?v=-dIr0MWYDwQ
----

Arto Lauri 91. Skeleton Coast

https://www.youtube.com/watch?v=H58NvayWOS4
------

TVO countdown?
romux romux

TVO counts to go more than 10 yrs on Jamie by Mokkan 2014 OL-4 nuclear power plant projects of 100 million loss payments! How will TVO plans to cope with the growing problems?

-Areva is calling for fines of nearly 3 billion of Olkiluoto-3 losses!

-Every year of delay costs the project-OL-3 1.2 billion more in lost electricity.

-If it's a wonder we can see that the OL-3 starts. The Finnish nuclear power for electricity necessary to calculate an overabundance of destroying what remains of the kannattavuudet of nuclear power in Finland.

-2020 the EU starts to demand a constant-forward billions of fines. Since Finland is not in a position to take when the required 39% is NOT a nuclear power, the provisions of the EU eco-refurbishment of enegian = request. And also, as many as the year 2050 + 80% of the minimum energy refurbishment of switchboards for eko fines
---

stuxnet 8.1.2015 15: 49

"The Olkiluoto power competitiveness has deteriorated over the past few years. Views of the future are also uncertain. Market price of electricity has fallen, and the situation is not in sight in the near future. In addition, the cost for the production of nuclear power have risen and Olkiluoto 3 project delays cause considerable additional costs, Chief Executive Jarmo Tanhua says. "

"The need for yt:t, reduction in TVO launch up to 110 man-years '

"TVO launch of almost the entire staff of the negotiations Wednesday, 14. in January. The company is planning a business improvement related changes. According to preliminary estimates, the reduction of staff need to be more than 110 man-years.
---

Mauri l. 8.1.2015 21: 59

In reality, the TVO threw hors hemmettiin month ago 70 nuclear bond. The press remained silent on the matter THAN the great wall.

Now Russian news announced that for the next 130 chuckling to cull the TVO nuclear slaves!.. For some "strange reason", the press is no longer refused to remain silent about this time? (TVO kickbacks end?)

The most fun thing was to hear how TVO, the company's first C erottamisten from continuing the cause of crying is specifically NUCLEAR POWER VIABLE! The EK siphon in the NYT, as soon as the clown at your store. "Why on earth would an pay off an alleged nuclear power has changed, thus explained?"

It should be asked, when he seemed to realize John Lauri, the job ahead of a negative energy began 2008 as well!)

Done yet continuing matter. T&T announced that the 2014 onwards, nuclear power is now more expensive than even solar power. In short, the most expensive of all the world's energy. Talvivaara uranium business, large losses in the billions of taxpayer and has already spawned a cheat the company disappeared from the press as taiottu a. Please put bets on how long it goes that TVO put the flesh and blithely for sale? The countdown is started already! Indeed, the NYT reporter Magpie said many years ago, that ownership of the TVO will ever even OL-3 along the bankruptcy.

The realism of this juggling act begins in the nuclear sector, but turn out to be more and more every day in the direction of Tartu to tell. As the online with the auvoksi the POLICE lies?... Hmmhh? The second, however, can only be properly.).
-------------------------------

TVO lähtölaskentaan?
romux romux

TVO laskee menevän yli 10v pelkkiin Janne Mokkan 2014 tekemiin OL-4 ydinvoimalan hankkeitten 100 miljoonan tappion maksuihin! Miten jatkossa TVO aikoo selvitä kasvavista ongelmistaan?

- Areva on vaatimassa lähes 3 miljardin sakot Olkiluoto-3 tappioihin!

- Jokainen OL-3 hankkeen viivästymisen vuosi maksaa menetettyinä sähkönä 1,2 miljardia lisää.

- Jos se ihme nähdään, että OL-3 käynnistyy. Suomen laskevan sähkön tarpeen ydin sähkön ylitarjonta tuhoaa loputkin Suomen ydinvoiman kannattavuudet.

- 2020- Eteenpäin EU alkaa vaatimaan miljardien jatkuvia sakkoja. Koska Suomi ei kykene toteuttamaan silloin vaadittuja 39% EI ydinvoima= eko uudis enegian määräyksiä EU vaatimuksesta. Eikä myös vuoden 2050 peräti +80% eko uudis energian sakot tuovaa minimiä
---

stuxnet 8.1.2015 15:49

"Olkiluodon sähkön kilpailukyky on viime vuosien aikana heikentynyt. Näkymät tulevaisuuteen ovat myös epävarmat. Sähkön markkinahinta on laskenut, eikä tilanteen paranemista ole näköpiirissä lähiaikoina. Lisäksi ydinvoiman tuottamiseen kohdistuvat kustannukset ovat nousseet ja Olkiluoto 3 -projektin viivästyminen aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo. "

"TVO aloittaa yt:t, vähennystarve jopa 110 henkilötyövuotta"

"TVO käynnistää lähes koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut keskiviikkona 14. tammikuuta. Yhtiö suunnittelee toiminnan tehostamiseen liittyviä muutoksia. Alustavien arvioiden mukaan henkilöstön vähennystarve olisi enintään 110 henkilötyövuotta.
---

mauri lappi 8.1.2015 21:59

Todellisuudessa TVO heitti hevon hemmettiin kuu sitten 70 ydinorjaansa. Lehdistö vaikeni asiasta KUIN MUURI.

Nyt Venäjänkielinen uutinen ilmoitti hilpeänä, että TVO teurastaa seuraavaksi 130 ydinorjaansa! .. Jostain "kumman syystä" lehdistö ei e n ä ä suostunutkaan vaikenemaan tällä kertaa? ( TVO voitelurahat loppu?)

Hauskinta oli kuulla miten TVO Tanhua ensin itki, että yhtiön jatkuvien erottamisten syynä on nimenomaan YDINSÄHKÖN KANNATTAMATTOMUUS! YLE juoksuttikin heti EK:n pellen ihmettelemään. "Miksi ihmeessä aiemmin kannattavaksi väitetty ydinvoima on muuttunut näin kannattamattomaksi?"

Olisi kysynyt Arto Laurilta, hän kun tuntui tajuavan homman energian negatiivistumisen 2008 eteenpäin vallan HYVIN!)

Tehdään vielä jatkon kysymys. T&T ilmoitti 2014 eteenpäin ydinvoiman olevan nyt kalliimpaa kuin jopa Aurinkovoima. Suomeksi sanottuna KALLEIN kaikista maailman energiamuodoista. Talvivaaran uraanibisnes poiki jo miljardien suurtappiot veronmaksajille ja huijarifirma katosi lehdistä taiottuna.. Pankaas vetoja kauanko menee, että TVO pannaan lihoiksi ja surutta myyntiin? Lähtölaskenta on siis alkanut JO! Nimittäin YLE toimittaja Harakka sanoi JO vuosia sitten, ettei TVO saa omistukseensa ikinä EDES OL-3 konkurssipesiään.

Kummasti alkaa tämä ydinalan realismi vaan osoittautua päivä päivältä ENEMMÄN Arton kertomaan suuntaan. Kuin netti POLIISIEN valheiden mukaiseksi auvoksi?... Hmmhh? Toinen kuitenkin voi olla vain oikein..)
-------------------------------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 13.01.2015 15:00
_________________________________

Arto Lauri 93. The Substance

https://www.youtube.com/watch?v=t5PCHsqk3Ow
---------------------

Arto Lauri 92. Meat bones radiaton

https://www.youtube.com/watch?v=-dIr0MWYDwQ
-----

3406. Japanese MIRACLE


* Full score Stuxnet again this really loudness and positivity indicative articles!

* Professional data Finland, 100% Japan-talked-about new energy boom!

* UP TO me by surprise, (14/01/2015), it is still not the F-3 now fission EMP pulses devastation not been the only Initiating else reactors. Although the leaves of the plant tell MULTI most fair! Kaikken crowned information about it. That even Japan is going to renew energies throwing more than 20%! What is the yes's breath data with respect to what Finland hustling on the press. Apparently Japan should NOT be unspoken as the IAEA LIE! ..
-------------

People News Web magazine
Notice Tuesday, 1/13/2015

10.01.2015 13.02

Japan - to increase solar power in March
Tapani Jussila

Japan to live in renewable energy, the initial phase of the Great Leap Forward. It began at the Fukushima events in 2011. All nuclear power stations are closed and solar power will increase one hundred per cent a year.

Japanese attitudes to energy made a U-turn in 2011. The nuclear power wanted to get rid of as much as 80 percent of the people.

Attitudes were also quick to practical consequences. The authorities, who were accused of immediately following the Fukushima accident bad things on secrecy, the government drew himself up quickly, and shut all 54 nuclear power plants within the year. Some of the closures has been declared as final, part of the temporary maintenance measures and stress tests attributed. None of the plant has not been restarted, but the two were temporarily in operation since July 2012 to September 2013.

Restart is so sensitive political issue that companies have repeatedly fallen citizens against the authorities of the claims raised, or other causes.

Kyushu plant in Satsumasendain two reactors has been authorized to start and will be launched this spring. Opinion polls show that 59 percent of citizens are opposed to power reboot. Local government has a say, and Kyushu half of the companies to resist.

The dreaded summer energy shortages have been avoided reasonable austerity measures, new sources of energy and liquefied petroleum gas acquisitions.

The long-term alignment

The big question of long-term energy policy is the practice in Japan already done. Nuclear power will be a tight schedule and fossil fuels is also designed to get rid of as quickly as possible.

Both replaced by renewable energy. The Board of Directors decided on as soon as a few months after the Fukushima disaster. Although the current Shinzo Abe's government has extended the transitional period, the basic line is clear and it has public acceptance.

The government wants to launch a number of nuclear power plants temporarily, in order to avoid the use of additional fossil energy. A small part of the population would like to use nuclear power plants to the end. Additional construction of nuclear power should not be longer practical for anyone.

Greenhouse gas emissions are energy an important element. The closure of nuclear power plants is compensated mainly LPG imports, mostly from the Persian Gulf, Malaysia and Australia. Greenhouse gas emissions have increased, therefore, by the year 2010, compared to about five per cent.

Renewable energy boom

Japan's alignment towards renewable energy launched an unprecedented activity. It is mostly focused on solar energy. Biomass, volcanic thermal energy and hydro-electric power may still waiting for your buumeja.

Before Fukushima Japan invested modestly in renewable energy, at least compared to Europe, but in the period 2011-2014 investment and output growth has been dramatic.

Japan's strategy includes a strong state aid for decentralized renewable energy production.

The crucial importance of small solar, wind, geothermal, biomass and hydroelectric power plants owners the opportunity to sell their electricity to the public network. This can be utilized in homes, companies but the parking lots and the rest of the energy produced, even when it is not actually needed.

A similar system has been in Germany since the 1980s. In addition, the renewable energy installation costs supported by tax deductions.

In 2014, solar energy tariff fell to 37 yen domestic power plants and 32 yen for others. It is still a good deal, because the market price is 10-26 yen (depending on, among other things, the time of day).

Electricity bills minus sign, therefore,
At the same time opened a new wind energy feed-in tariff for offshore wind power plants: 36 yen / kWh, which is guaranteed for 20 years. A country built the wind forces will 22

Many e-invoice amount has changed negative. Since the tariff is good and big productions favors some, investing in alternative energy is good business.

Home power plants have been built in addition to thousands of households energy needs satisfactory so-called mega-solar projects, such as solar power plants in abandoned factories and built during the bubble economy of huge golf courses on.

The roofs of hire for solar panels has also become a good business opportunity. Japanese wind energy projects have recently received a lot of investors, as well as in Japan and abroad, such as wind energy from Mecca to Spain.

Solar energy model country
Solar energy is a renewable energy in Japan in the front line, because in the 2010s the power of solar panels has risen, and the price dropped to the world much faster than expected. Forecasts have been achieved ten years ahead of schedule.

It may seem surprising that the world is already built nearly 200 gigawatts (GW) of solar power. Solar energy, global annual growth of about 30 per cent. The largest solar power producers are China, Germany, the United States and Japan.

In Japan, solar energy annual growth rate of the samurai-like 100 per cent. Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) published in July survey, according to which in 2010 the production capacity was 2015 increased tenfold in 37 GW. It is likely to raise the Japanese world leader, unless China still excited to a higher speed.

Japan made from half of all solar panels.
---

Yet undeveloped solar and wind energy licenses have been granted to about 60 GW more, and only they raise the share of renewable energy for more than twenty percent, and Japan undertook immediately after Fukushima achieved in 2020.

If the solar energy generated in all of Japan's electricity, power would need around 1 000 GW, which is five times the world's current solar power plants. Japan's current annual solar power growth target, in fact, be achieved in the 2020s the first half, and the world average of 30 per cent growth in 2027.

Wind power in all of Japan's power generation would address the 600 GW of power. Toshiba, Hitachi and Sumitomo are now investing in wind power, the offshore potential of the Japanese Ministry of the Environment evaluated as high as 1 600 GW onshore and potential of 280 GW. They have utilized only 2.7 GW.

Too many alternative energy?
Before Fukushima in Japan 31 per cent of the electrical energy obtained from nuclear power plants, 57 per cent of fossil fuels and 12 percent from renewable sources. Then the planned nuclear power to increase to 50 per cent. Now, readings and plans have changed.

Electricity has been saved by 6 per cent compared to the 2010 consumption, the share of nuclear power is zero,
________________________________________

fossil 80 per cent and 14 per cent renewable.

Renewable energy, with its 30 per cent would be realistic in around 2020. If the energy saving increased by 10 per cent would reduce the use of fossil share of 55 per cent in 2020. Further afield is the prediction of a lottery, because renewable growth may be so rapid that fossil fuel energy sources disposed of in full, at least for electricity generation.

Alternative energy is considered by some up too soar. IEEJ warns.

Renewable energy, however, the price will fall all the time and tariffs will fall towards the market prices, so the burden on the state economy runs out.

Renewable energy is a competitive market in the future in any case overwhelming. Fukushima traumatized by the Japanese majority of the liver like 20 years, a little bit more about that as soon as the energy is produced cleanly and safely.

Ph. D. Tapani Jussila is a Finnish mathematician and Japan expert.
---------

3406. Japanin IHME

OsaI


*Täydet pisteet Stuxnetille jälleen tästä t o d e l l a tasokkaasta ja positiivisuutta antavasta artikkelistaan!

*Ammattitason dataa Suomessa 100% vaietusta Japanin uudisenergian buumista!

*JOPA minut yllätti,(14.01.2015), ettei EDELLEENKÄÄN F-3 laitoksen fission EMP pulssien tuhoista ole kyetty käynistää ainoaakaan reaktoria. Vaikka lehdet kertovat USEAN voimalan muka käyvän! Kaikken kruunaa tieto siitä. Että jopa Japani on menossa uudis energioilla heittämällä yli 20%! Mikä ON kyllä mykistävää dataa siihen nähden mitä Suomessa asiasta vedättää lehdistö. Näköjään Japanista EI saa uutisoida kuin IAEA VALHEET!..
-------------

Kansan Uutiset Verkkolehti
Ilmoitus Tiistaina 13.1.2015

10.1.2015 13.02

Japani – nousevan aurinkovoiman maa
Tapani Jussila

Japani elää uusiutuvan energian Suuren Harppauksen alkuvaihetta. Se alkoi Fukushiman tapahtumista vuonna 2011. Kaikki ydinvoimalat ovat suljettuina ja aurinkovoima kasvaa sata prosenttia vuodessa.

Japanilaisten asenteet energiaan tekivät täyskäännöksen vuonna 2011. Ydinvoimasta halusi eroon jopa 80 prosenttia kansalaisista.

Asenteilla oli myös nopeita käytännön seurauksia. Viranomaiset, joita syytettiin heti Fukushiman onnettomuuden jälkeen ikävien asioiden salailusta, hallitus ryhdistäytyi nopeasti ja sulkivat kaikki 54 ydinvoimalaa vuoden sisällä. Osa sulkemisista on julistettu lopullisiksi, osa tilapäisiksi huoltotoimenpiteistä ja stressitesteistä johtuviksi. Yhtään voimalaa ei ole käynnistetty uudelleen, mutta kaksi oli tilapäisesti toiminnassa heinäkuusta 2012 syyskuuhun 2013.

Uudelleenkäynnistys on niin arka poliittinen kysymys, että yritykset ovat toistuvasti kaatuneet kansalaisten viranomaisia vastaan nostamiin kanteisiin tai muihin syihin.

Kyushulla sijaitsevan Satsumasendain voimalan kahdelle reaktorille on käynnistyslupa ja ne saatetaan käynnistää tänä keväänä. Mielipidemittausten mukaan 59 prosenttia kansalaisista vastustaa voimaloiden uudelleenkäynnistystä. Paikallishallinnollakin on sananvaltaa, ja Kyushun yrityksistäkin puolet vastustaa.

Pelätyt kesäiset energiapulat on vältetty järkevien säästötoimien, uusien energianlähteiden ja nestekaasuostojen avulla.

Pitkän aikavälin linjaus

Suuri kysymys eli pitkän aikavälin energialinjaus on Japanissa jo käytännössä tehty. Ydinvoimasta luovutaan nopealla aikataululla ja fossiilisista polttoaineista pyritään myös eroon mahdollisimman nopeasti.

Molemmat korvataan uusiutuvalla energialla. Hallitus päätti siitä heti muutama kuukausi Fukushiman katastrofin jälkeen. Vaikka nykyinen Shinzo Aben hallitus on pidentänyt siirtymäaikaa, peruslinja on selkeä ja sillä on kansalaisten hyväksyntä.

Hallitus haluaa käynnistää joitakin ydinvoimaloita väliaikaisesti, jotta vältettäisiin fossiilisen energian lisäkäyttö. Pieni osa kansalaisista haluaisi käyttää ydinvoimalat loppuun. Lisäydinvoiman rakentamista ei kannata käytännössä enää kukaan.

Kasvihuonekaasujen päästöt ovat energiaratkaisujen tärkeä elementti. Ydinvoimaloiden sulkeminen kompensoidaan lähinnä nestekaasun tuonnilla, enimmäkseen Persianlahdelta, Malesiasta ja Australiasta. Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet tästä syystä vuoteen 2010 verrattuna noin viisi prosenttia.

Uusiutuvan energian buumi

Japanin linjaus kohti uusiutuvaa energiaa käynnisti ennennäkemättömän toimeliaisuuden. Se on enimmäkseen kohdistunut aurinkoenergiaan. Biomassa, vulkaaninen lämpöenergia ja ehkä vesivoimakin odottavat vielä omia buumeja.

Ennen Fukushimaa Japani panosti vaatimattomasti uusiutuvaan energiaan, ainakin Eurooppaan verrattuna, mutta vuosina 2011–2014 panostus ja tehon kasvu on ollut raju.

Japanin strategiaan kuuluu valtion voimakas tuki hajautetulle uusiutuvalle energiatuotannolle.

Ratkaisevan tärkeä on pienten aurinko-, tuuli-, maalämpö-, biomassa- ja vesivoimaloiden omistajien mahdollisuus myydä tuottamaansa sähköä yleiseen verkkoon. Näin saadaan hyötykäyttöön kodeissa, firmoissa, parkkipaikoilla ja muualla tuotettu energia silloinkin, kun sitä ei itse tarvita.

Samantapainen systeemihän on ollut Saksassa jo 1980-luvulta alkaen. Lisäksi uusiutuvan energian asennuskuluja tuetaan verovähennyksillä.

Vuonna 2014 aurinkoenergian tariffi aleni 37 jeniin kotivoimaloille ja 32 jeniin muille. Se on edelleen hyvä diili, koska markkinahinta on 10–26 jeniä (riippuen muun muassa vuorokaudenajasta).

Sähkölaskut miinusmerkkisiksi
Samalla avattiin uusi tuulienergian syöttötariffi merelle rakennettaville tuulivoimaloille: 36 jeniä/ kWh, joka taataan 20 vuodeksi. Maalle rakennettavat tuulivoimat saavat 22

Monilla sähkölaskun loppusumma on muuttunut miinusmerkkiseksi. Koska tariffi on hyvä ja isoja tuotantoja suositaan jonkin verran, sijoittaminen vaihtoehtoiseen energiaan on hyvä bisnes.

Kotivoimaloiden lisäksi on rakennettu tuhansien kotitalouksien energiantarpeen tyydyttäviä niin sanottuja megasolarprojekteja eli esimerkiksi aurinkovoimaloita hylättyihin tehtaisiin ja kuplatalouden aikana rakennettujen valtavien golfkenttien päälle.

Kattojen vuokraus aurinkopaneeleja varten on myös muodostunut hyväksi bisnekseksi. Japanin tuulienergiaprojektit ovat viime aikoina saaneet runsaasti sijoittajia sekä Japanista että ulkomailta, kuten tuulienergian mekasta Espanjasta.

Aurinkoenergian mallimaa
Aurinkoenergia on Japanissa uusiutuvien energiamuotojen etulinjassa, koska 2010-luvulla aurinkopaneelien teho on noussut ja hinta pudonnut maailmanlaajuisesti paljon ennakoitua nopeammin. Ennusteet ovat toteutuneet toistakymmentä vuotta etuajassa.

Voi kuulostaa yllättävältä, että maailmaan on jo rakennettu lähes 200 gigawatin (GW) aurinkoenergiateho. Aurinkoenergian globaali vuosittainen kasvu on noin 30 prosenttia. Suurimmat aurinkoenergian tuottajat ovat Kiina, Saksa, Yhdysvallat ja Japani.

Japanissa aurinkoenergian vuosittainen kasvu on samuraimainen 100 prosenttia. Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) julkaisi heinäkuussa katsauksen, jonka mukaan vuoden 2010 tuotantoteho oli vuoteen 2015 mennessä kasvanut kymmenkertaiseksi 37 gigawattiin. Se nostanee Japanin maailman kärkeen, ellei Kiina innostu vielä kovempaan vauhtiin.

Japanissa valmistetaan puolet maailman kaikista aurinkopaneeleista.
---

Vielä rakentamattomia aurinko- ja tuulienergian lupia on myönnetty noin 60 GW lisää, ja pelkästään ne nostavat uusiutuvan energian osuuden yli kahdenkymmenen prosentin, minkä Japani lupasi heti Fukushiman jälkeen saavuttaa vuonna 2020.

Jos aurinkoenergialla tuotettaisiin kaikki Japanin sähkö, tehoa tarvittaisiin noin 1 000 GW eli viisi kertaa maailman nykyisten aurinkovoimaloiden teho. Nykyisellä Japanin vuosittaisella aurinkovoiman kasvulla tavoite itse asiassa saavutettaisiin jo 2020-luvun alkupuolella, ja maailman keskimääräisellä 30 prosentin kasvulla vuonna 2027.

Tuulivoimalla koko Japanin sähköntuotanto hoituisi 600 GW:n teholla. Toshiba, Hitachi ja Sumitomo ovat nyt investoimassa tuulivoimaan, jonka offshore-potentiaaliksi on Japanin ympäristöministeriö arvioinut peräti 1 600 GW ja onshore-potentiaaliksi 280 GW. Niistä on hyödynnetty vasta 2,7 GW.

Liikaa vaihtoehtoenergiaa?
Ennen Fukushimaa Japanin sähköenergiasta 31 prosenttia saatiin ydinvoimaloista, 57 prosenttia fossiilisista polttoaineista ja 12 prosenttia uusiutuvista lähteistä. Silloin suunniteltiin ydinvoiman lisäämistä 50 prosenttiin. Nyt lukemat ja suunnitelmat ovat muuttuneet.

Sähköä on säästetty 6 prosenttia verrattuna vuoden 2010 kulutukseen, ydinvoiman osuus on nolla,
________________________________________

fossiilisten 80 prosenttia ja uusiutuvien 14 prosenttia.

Uusiutuvan energian, sen 30 prosentin osuus voisi olla realistinen vuoden 2020 paikkeilla. Jos energiansäästöä lisätään 10 prosentin tasolle, laskisi fossiilisten osuus 55 prosentin tasolle vuonna 2020. Kauemmaksi ennustaminen on arpapeliä, sillä uusiutuvien kasvu saattaa olla niin nopeaa, että fossiilisista energianlähteistä luovutaan kokonaan ainakin sähköntuotannossa.

Vaihtoehtoenergia on joidenkin mielestä jopa liian kovassa kasvussa. IEEJ varoittaa.

Uusiutuvan energian hinta kuitenkin laskee koko ajan ja tariffit putoavat kohti markkinahintoja, joten rasitus valtiontalouteen loppuu.

Uusiutuvan energian kilpailukyky markkinoilla on tulevaisuudessa joka tapauksessa ylivoimainen. Fukushiman traumatisoima japanilaisten enemmistö maksanee mielellään 20 vuoden aikana hieman lisää siitä, että mahdollisimman pian energia tuotetaan puhtaasti ja turvallisesti.

Fil. tri Tapani Jussila on suomalainen matemaatikko ja Japani-asiantuntija.
---------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 20.01.2015 13:19
_________________________________

Arto Lauri 94. Fukushima No.4

https://www.youtube.com/watch?v=0xg7ZaudB-s
---------------------------------

Arto Lauri 93. The Substance

https://www.youtube.com/watch?v=t5PCHsqk3Ow
---------------------

3410. WIND use

Wind power refers to the nets, as if it were rigidly bound only gives credence to the 3-blade to silently rotating Tower mills. In reality, as a cheap and clean energy, the Wind in the form of 100% has been serving humanity really well. In many other circumstances so that the work in.

Now talk about wind power capabilities of halving fossil energy use downright classical GOOD form. For some reason, none of the nuclear stick should not be paid for any of the following model. First of all, NOTHING wind power earmarked hakkuma NOT sinking this great version. In addition, each kWh of wind power inoculated also removes 100% sure to direct CO2 emissions.

T & T Auto Control Janne Luotola, 8:49
Cargo ship moves with the wind force - Autopilot find energy efficient sailing route. The new freighter moving part of the wind power because it is designed to work with one large a sail and the control algorithm is able to take this into account when planning a route.

The ships carry 90 per cent of the world's goods. They use the energy of petroleum products that pollute the atmosphere. From 2020 onwards, the ships fuel, no more than 0.1 per cent must contain sulfur. Desulphurization produce cost and low-sulfur or sulfur-free fuels are more expensive. This allows for shipping an additional incentive to consume as little fuel as possible.

Norwegian engineer Terje Lade has been developed in conjunction with VinskipTM company with the ship, which take advantage of wind movement. The hull acts as a sail, so it can save you a clear fuel. Otherwise, it will burn LNG, or liquefied natural gas, which has been completely sulfur-free fuel. Consumption is estimated at 60 percent of what the corresponding standard ship to consume. Carbon dioxide emissions, in turn, are 80 per cent lower.

In addition, the Fraunhofer Institute in Germany has developed aboard the automatic control system that is able to take advantage of the breeze under the guidance of the ship. The control algorithm collects weather forecasts and calculates the optimal route striker. This boat provides the best possible position in relation to the wind.

When the ship goes almost into the wind, the air circulates in the body on each side of the back. When the wind is not straight, it gets to the other side of the back faster than another. This creates a vacuum that pulls the ship forward.

The freighter's the effect of wind speed of 18-19 knots, the same rate as conventional cargo vessels. The first such ship embarked on board already in 2019.
---------------

3410. TUULI käyttöön

Tuulivoimasta puhutaan neteissä, ikäänkuin se olisi kovinkin jäykästi sidottu vain 3- lapaisiin hiljaisesti pyöriviin tornimyllyihin. Todellisuudessa Tuuli 100% halpana ja puhtaana energian muotona on palvellut ihmiskuntaa todella hyvin. Monessa muussakin toimivaksi osoittautuneessa kohteessa.

Nyt puhutaan tuulivoiman kyvyistä puolittaa fossiili energian käyttöä suorastaan klassisen HYVÄSSÄ muodossaan. Jostain syystä YKSIKÄÄN ydinalan maksettu haukkuja ei pidä seuraavastakaan mallista. Ensinnäkään MIKÄÄN tuulivoimaan korvamerkitty hakkuma EI uppoa tähän hienoon versioon. Lisäksi jokainen tuulivoimalla tutettu kWh poistaa myös 100% varmasti suoraan CO2 päästöjä.

T&T AUTOMAATTIOHJAUSJanne Luotola, 8:49
Rahtialus liikkuu tuulen voimalla - Automaattiohjaus löytää energiapiheimmän purjehdusreitin. Uusi rahtialus liikkuu osittain tuulen voimalla, sillä se on suunniteltu toimimaan yhtenä suurena purjeena ja sen ohjausalgoritmi osaa ottaa tämän huomioon reittiä suunniteltaessa.

Laivat kuljettavat 90 prosenttia maailman tavaroista. Ne käyttävät energianaan öljytuotteita, jotka saastuttavat ilmakehää. Vuodesta 2020 lähtien laivojen polttoaineesta enintään 0,1 prosenttia saa olla rikkiä. Rikin poistaminen tuottaa kustannuksia ja vähärikkiset tai rikittömät polttoaineet ovat muita kalliimpia. Tämä antaa laivaliikenteelle lisäkannustimen kuluttaa polttoainetta niin vähän kuin mahdollista.

Norjalainen insinööri Terje Lade on kehittänyt yhdessä VinskipTM-yhtiön kanssa laivan, joka hyödyntää tuulta liikkumisessa. Laivan runko toimii purjeena, joten se pystyy säästämään selvästi polttoainetta. Muuten se polttaa lng:tä eli nesteytettyä maakaasua, joka on kokonaan rikitön polttoaine. Kulutus on arviolta 60 prosenttia siitä, mitä vastaava tavallinen alus kuluttaa. Hiilidioksidipäästöt puolestaan ovat 80 prosenttia tavallista pienemmät.

Tämän lisäksi Fraunhoferin tutkimuslaitos Saksassa on kehittänyt laivaan automaattisen ohjausjärjestelmän, joka osaa hyödyntää tuulta laivan ohjauksessa. Ohjausalgoritmi kerää sääennusteita ja laskee optimaalisen reitin perille asti. Näin laiva saadaan parhaimpaan mahdolliseen asentoon tuulen suhteen.

Kun laiva kulkee lähes vastatuuleen, ilma kiertää rungon kummaltakin puolelta taakse. Kun tuuli ei tule kohtisuoraan, se pääsee toiselta puolelta nopeammin taakse kuin toiselta. Tästä syntyy alipaine, joka vetää laivaa eteenpäin.

Rahtialus pääsee tuulen vaikutuksesta 18–19 solmun nopeutta eli samaa vauhtia kuin perinteiset rahtialukset. Ensimmäinen tällainen laiva päässee merille jo vuonna 2019.
---------------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 27.01.2015 15:23
Arto Lauri 95. WTC F-4

https://www.youtube.com/watch?v=--BpxWdnHi0
-----------------------------------------

Arto Lauri 94. Fukushima No.4

https://www.youtube.com/watch?v=0xg7ZaudB-s
---------------------------------

Automatic kaput
deadline deadline

OL-3 now in protective automation of key problems are still ongoing and persistent difficulties. Since the act of Siemens company does not invest any more at all of the past nuclear power. And above all, because none of the existing technology can not guarantee that the unstable burn-up too BIG OL-3 reactor safe processing! ..

TVO has also since 1990 come to replace the OL-1 and OL-2 plants the essential core of security devices, and conversions. Although the project has burned tens of millions, the time passed more than 25v years. Still in these bodies should not have been able to design a functional replacement computer automation! Again next summer, Siemens, therefore, to provide millions of automation devices, containing renewals OL-1 jaOL-2 plants.

Loviisa is the age of the problems and the same for the core security protection Automation. Fortum has built up a new building. There to accommodate the new nuclear power plants for automatic protection. Massive equipment was brought to the building for more than 5 years ago. The project was a complete failure, and Siemens left the project.

Since the Loviisa over age limit in the unstable MOX fuel meets the security automation DOES NOT to be able to guarantee !. Over 5 years rotten protective devices are going to be scrapped. Fortum and now desperately trying to enter the main nuclear power plants protection automation rols Royce!

In summary. More than 25 years of nuclear companies have been trying to modify the old U-235 combustion plant "withstand" the MOX / Pu-239 fuel. Billions of desperate "attempt at" have led the world in 54 Japanese reactor disaster. And to this day has lost at least -116 in the reactor! The reason always the same.

Virgin uranium combustion of attempts have been made to move to a single remaining Pu-239 combustion, without success! IAEA anticipates that nuclear will lose at least more than 200 reactors. Which has not been able to withstand modify the behavior a dangerous MOX fuel the limit!
------------

Automatiikka kaput
deadline deadline

OL-3 laitoksen ongelmat keskeisessä suojaavassa automatiikassa ovat yhä kesken ja vaikeudet jatkuvat. Koska sitä toimittava Siemens yhtiö ei investoi enää lainkaan menneisyyden ydinvoimaan. Ja ennen kaikkea, koska mikään olemassa oleva tekniikka EI kykene takaamaan epävakaan palaman liian ISON OL-3 reaktorin turvallista prosessointia!..

TVO on myös vuodesta 1990 asti koittanut korvata OL-1 ja OL-2 laitoksien keskeiset ydinturvan laitteitten muuttamiset. Vaikka hanke on polttanut kymmenin miljoonin, aikaa kulunut yli 25v vuotta. YHÄ edelleen myös näihinkään laitoksiin EI ole kyetty suunnittelemaan toimivaa korvaavaa tietokoneitten automaatiota! Jälleen ensi kesänä Siemens siis toimittaa miljoonien automatiikkaa sisältäviä laitteitten uusimisia OL-1 jaOL-2 laitoksiin.

Loviisassa on niin ikää ylittämättömiä ongelmia samassa keskeisimmässä ydinturvan suojan automatioissa. Fortum on rakentanut jopa uuden rakennuksen. Mahduttaakseen sinne uuden ydinvoimaloitten suoja-automatiikan. Massiivisia laitteistoja rakennukseen tuotiin JO yli 5 vuotta sitten. Hanke epäonnistui täysin ja Siemens poistui hankkeesta.

Koska Loviisan yli- ikäisiin epävakaan MOX- poltto limitin täyttävää suojauksen automatiikkaa EI MYÖSKÄÄN niihin kyetä takaamaan!. Yli 5 vuotta lahonneet suojalaitteet ovatkin menossa romutettavaksi. ja nyt Fortum yrittää epätoivoisesti syöttää keskeisintä ydinvoimaloitten suojan automatiikkaa Rols Roycelle!

Yhteenvetona. Yli 25 vuotta ydinyhtiöt ovat koittaneet modifioida vanhoja U-235 polton laitoksiaan "kestämään" MOX/Pu-239 polttoaineita. Miljardien epätoivoiset "yritelmät" ovat johtaneet maailmalla jo 54 Japanin reaktorin tuhoon. Ja tähän päivään on menetetty ainakin -116 REAKTORIA! Syynä aina sama.

Neitseellisen uraanin poltosta on YRITETTY siirtyä ainoaan jäljellä olevaan Pu-239 polttoon, ONNISTUMATTA! IAEA ennakoikin, että ydinala tulee menettämään AINAKIN yli 200 reaktoria. Joita EI ole kyetty modifioimaan kestämää vaarallisesti käyttäytyvälle MOX- poltto limitti!

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 02.02.2015 22:17
_______________

Arto Lauri 96. Ionic air

https://www.youtube.com/watch?v=LpOIpyBSwi8
-----------------------------------

Arto Lauri 95. WTC F-4

https://www.youtube.com/watch?v=--BpxWdnHi0
-----------------------------------------

No wonder the CIA / SUPO struck the video downloads JO twice (02/01/2015).! In addition, the entire internet outages were also Huavei modems for hours! SUPO Vuojoki banking runs high-quality, efficient demos in respect of hitting flabbergasted already!
---------------------

Ilmankos CIA/SUPO iskeneet videon latauksiin JO kahdesti (01.02.2015).! Lisäksi koko nettiyhteys katkottiin myös Huavei modeemeista tuntikausiksi! SUPO Vuojoen paniikit tasokkaiden ja tehokkaiden demojen osalta lyövät ällistyksellä jo!
---------------------

How do I free to pay for it?
free free free

Very simple and basic reference says more than a thousand words. The old hydroelectric power station on the price of energy is calculated 1-2snt / kWh between. As a know it all. Free fuel power plant to rotate the old prices back to the producing power plant the price is incredibly cheap. Annual stability of the hydroelectric power station is not the order of 33%. Subjects to be discussed incredibly low.

A key question. Why constantly hears the argument that the same 100% free use of wind power would cost orders of magnitude MORE than hydroelectric power? Finland Pori wind turbines is essentially hydroelectric power plants in better use of the annual rates of more than 43%. Megawatt hydropower plant price is around one million problems. Especially when we consider the lack of wind power really expensive and massive dam structures on top! Let's make a couple of comparison:

- Hydropower utilization of 33% - 43% of wind power

- 1 MW hydroelectric power station on the price 1,5milj. -1MW Wind turbine 1,2milj.

- Hydroelectric power station fuel + 0 e-waste workshops
Wind power outages waste bunkers + 0e

- Staff costs 0e- Hydropower Wind power 0e

- Maintenance Expenses percent hydropower and wind power.

- Return on capital repayment term. The hydroelectric plant 5vuotta- wind turbine 5 years.

TVO nuclear power plants have been systematically carried out the radiation loss from the erosion of parts, such as changes to the new turbines as often as 7 years! Really expensive. In addition, nuclear power plant, the share of fuel in the order of 30% in operating costs. Also, a thousand-class continuous maintenance costs of the occupation of more than 30%. On another ten miljardinen return of capital payments. TVO has not been able to pay even invested their capital back almost 40 years! The company's core is forced to drive a large osaelintärkeästä convenience will scrap out of the profitability of changes in these costs completely!

As we see does not exist any objection to what is already in the Japanese government fell in 2011. Wind power (5snt / kWh) production is 3 times cheaper than nuclear power! Decreased, approaching or ynnää power plants the actual costs way you like. Result: The Old amortized hydropower 2snt / kWh. Old price slain wind 2NT / kWh. Old price slain nuclear uranium 15snt / kWh. Current expensive MOX fuel to increase this in the future price of 2.5 times!
----------

Miten ilmainen voisi maksaa?
ilmainen on ilmainen on ilmainen

Hyvin yksinkertainen perus vertailu kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Vanhan vesivoimalan energian hinta lasketaan 1-2snt/kWh välille. Tämän tietävät kaikki. Ilmaisen polttoaineen voimalan pyörittämän vanhan hintansa takaisin tuottaneen voimalan hinta on uskomattoman halpa. Vesivoimalan vuosittainen pysyvyys ei kuitenkaan ole kuin luokkaa 33%. Asia josta keskustellaan uskomattoman vähän.

Keskeinen kysymys. Miksi jatkuvasti kuulee väitteen, että samanlaisen 100% ilmaisen tuulivoiman käyttö maksaisi kertaluokkia ENEMMÄN kuin vesivoima? Suomen Pori tuulivoimaloissa on oleellisesti vesivoimaloita paremmat vuosikäytön asteet, yli 43%. Megawatin vesivoimalan hinta on miljoonan luokkaa ongelmitta. Varsinkin, kun huomioimme tuulivoimasta puuttuvat todella kalliit ja massiiviset patojen rakenteet päälle! Tehdään pari vertailua:

- Vesivoiman käyttöaste 33% - Tuulivoima 43%

- 1 MW vesivoimalan hinta 1,5milj. -1MW tuulivoimala 1,2milj.

- Vesivoimalan polttoaine+ jätehuollot 0 e-
Tuulivoiman polttoaineet+ jätehuollot 0e

- Henkilökuntakulut Vesivoimalla 0e- Tuulivoimalla 0e

- Huoltokulut prosentteja vesivoimalla ja tuulivoimalla.

- Sijoitetun pääoman kuoletusaika. Vesivoimala 5vuotta- Tuulivoimala 5 vuosi.

TVO ydinvoimaloissa on systemaattisesti tehtävä säteilyn eroosiossa tuhoutuvien osien, kuten turbiinien vaihdot uusiin niinkin usein kuin 7 vuoden välein! Todella kallista. Lisäksi ydinvoimalan polttoaineen osuus on luokkaa 30% voimalan käyttökuluista. Myös tuhat luokkainen jatkuva huoltomiehitys lisää kuluja yli 30%. Päälle vielä kymmen miljardinen sijoitetun pääoman takaisin maksut. TVO EI ole kyennyt maksamaan EDES sijoitettua pääomaansa takaisin lähes 40 vuodessa! Ydinyhtiön onkin pakon edessä ajaa suuri osaelintärkeästä henkilökunnastaan ulos kannattavuuden romuttuessa näissä kuluissa täysin!

Kuten huomaamme ei löydy MITÄÄN vastaväitettä sille, mitä jo Japanin hallitus laski 2011. Tuulivoiman (5snt/kWh) tuotanto ON 3- kertaa halvempaa kuin ydinvoima! Laski, lähestyi tai ynnää voimaloiden todellisia kuluja miten päin vaan. Tulos: Vanha kuoletettu vesivoima 2snt/kWh. Vanha hintansa kuolettanut tuulivoima 2nt/kWh. Vanha hintansa kuolettanut ydinvoima uraanilla 15snt/kWh. Nykyinen kallis MOX polttoaine nostaa tätä jatkossa hintana 2,5 kertaa!
----------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 06.02.2015 01:31
_________________________________

Arto Lauri 97. Ionic TEST

https://www.youtube.com/watch?v=UL_XZfKeXpE
--------------------------

Arto Lauri 96. Ionic air

https://www.youtube.com/watch?v=LpOIpyBSwi8
-----------------------------------

Where electricity when standing in nuclear power plants?
always be down at the bottom

Now is a 5-Day February. The day started with a very basic routine. TVO informed that this time the frost is so -2C the OL-2 reactor was blown up in the hands. This includes, of course, the fact that the end of nuclear power plants supply links are ALSO tectonics violated during the winter cross. 850MW TVO Pyhärannan Fennoskand-1 immediately after the Fennoskand-2 are species typical of the Olkiluoto litoraani tectonics cutting man-made area of the sea floor. Always the same hymn every winter. GTK / TVO / Posiva when you deny ever having learned anything of the region cables mutilate known tectonics.

So TVO / Fingrid cooperation yes make every effort to bring about the problems of our country to the mains. Of course, all crowned by the fact that more than 10 years standing and completely unnecessary pledge lying ALSO familiarly 1600MW OL-3 nuclear power plant. Roughly one can say that the responsibility is AGAIN TVO. Energy input which decays into the hands of as many as grade 5 * 900MW reserves! AND EVERYTHING behind the problem is always one and the same company. TVO any problems otherwise the same day announced it will apply AGAIN staggering 500 000 000 grants subsidies to the people of the bags! At the same time lay off ALL maintenance staff two hundred.

In order ONLY 7 years at a time lasting turbines continuous replacements and any other nuclear power maintenance is no longer to be replicated in the future work. Tepco, after all notes UP TVO ripping down. In Japan, almost 5 years NONE of them 54kpl, 0% utilization reactors have not bothered to rotate the generator minute! It is obvious that the world's most volatile producers of energy for nuclear companies hold such after their screens to give mercy, let alone the requested money. But the cold ride and hard to remove, SHOE !.

As the nations of the world rise up data controlling the power structures and nuclear power. Reply to the army and the police violence the only part of the way. Indiscriminate violence freedom of expression. English only floated now as high as 1 500 cyber warfare units more FB forums! Nets can destroy the ever-growing criticism of the military forces in the vital core of the maintenance! Just an astronomical figure! But what does nuclear trespasses covering up the tax money would be willing to do? In a world where I have actually performing energy wind power, geothermal, shale gas and stunning solar power plants available to replace the negative energy, the deadly uncertain future of nuclear power. German models with honor.
----------------------
Mistä sähköt kun ydinvoimalat seisoo?
aina alhaalla aina alhaalla

Nyt on 5 Päivä helmikuuta. Päivä alkoi ihan perus rutiinilla. TVO ilmoitti, että tällä kertaa pakkasta on sen verran -2C että OL-2 reaktori räjäytettiin käsiin. Tähän kuuluu TIETYSTI mukaan se, että ydinvoimaloitten pääsyöttölinkit on MYÖS tektoniikka silponnut talven ajaksi poikki. 850MW TVO:n Pyhärannan Fennoskand-1 ja heti perään Fennoskand-2 ovat lajityypillisen Olkiluodon litoraanitektoniikan katkomina alueen meren pohjassa. Aina sama virsi joka talvi. GTK/TVO/Posiva kun kieltävät yhä mitään oppimatta edelleen alueen kaapelit silpovat tunnetut tektoniikat.

Eli TVO/ Fingrid yhteistyönä tekevät kyllä KAIKKENSA saadakseen aikaan ongelmia maamme sähköverkkoon. Tietenkin kaiken kruunaa se, että yli 10v reporankana ja turhan panttina makaa MYÖS tutusti 1600MW OL-3 ydinvoimala. Karkeasti voidaankin sanoa, että vastuu on TAAS TVO:lla. Jolta energian syötöstä lahoaa käsiin peräti luokkaa 5* 900MW reservit! JA KAIKEN ongelman takana on aina, yksi ja sama firma. TVO Joka ongelmiinsa muuten samana päivänä ilmoitti hakevansa TAAS huikeat 500 000 000 euron tukiaisavustukset kansan pusseista! Samalla lomauttaen KAIKKI huoltohenkilöstönsä kolmatta sataa.

Jotta VAIN 7v kerrallaan kestäviä turbiininen jatkuvia vaihtojakaan, ja muitakaan ydinvoimansa huoltoja ei enää saataisi jatkossakaan toimimaan. Tepco sentään panee JOPA TVO toilailuja alemmas. Japanissa liki 5 vuoteen ei YKSIKÄÄN 54kpl, 0% käyttöasteen reaktoreista ole vaivautunut kiertämään generaattoreitaan minuuttiakaan! Onkin päivän selvää, ettei maailman epävakaimmille energian tuottajille ydinyhtiöille pidä tällaisten näyttöjensä jälkeen antamaan armoa, saati pyytämiään RAHOJA. Vaan kylmää kyytiä ja rankasti poistoon, KENKÄÄ!.

Koska maailmalla kansat nousevat tietoja kontrolloivia valtarakenteita ja ydinvoimaa vastaan. Vastaa Armeijan ja poliisin väkivalta ainoalla osaamalla tavallaan. Silmittömällä väkivallallaan sananvapautta vastaan. Pelkästään Englanti uittaa nyt peräti 1 500 kybersotayksikköään lisää FB- foorumeihin! Tuhotakseen neteissä alati kasvavan kritiikin armeijalle elintärkeän ydinvoimansa ylläpitoon! Aivan tähtitieteellinen luku! Mutta mitä ei ydinala rikoksiensa peittelyyn olisi valmis verorahoillamme tekemään? Maailmassa kun on ihan OIKEASTIKIN energiaa tekeviä tuulivoimaloita, geotermisiä, liuskekaasuja ja upeita aurinkovoimaloita saatavissa korvaamaan energianegatiivisen, tappavan epävarman ydinvoiman. Saksan mallit kunniaan.
----------------------

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 18.02.2015 12:19
_________________________________

Arto Lauri 98. Coriolis, Olli

https://www.youtube.com/watch?v=Tonk38desIE
------------------

Arto Lauri 97. Ionic TEST

https://www.youtube.com/watch?v=UL_XZfKeXpE
--------------------------

Olkiluoto nuclear weapons projects in the light of day
________________________________

Unintelligible, revealing the pinnacle of encrypted information on Finland's current decades emerges from a nuclear bomb projects, up to the millennium gears up! YLE / Pekka flour unusually revealing interview material currently TVO / Posiva / Lakari / Humppila NUCLEAR PROJECTS. Finnish-Swedish joint projects, above all, the Olkiluoto area.

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/18 ... dia=102761

Stuxnet has found a yes this something that says essentially the motives, reasons WHY Finland whack ydinhankkeitten the darkest swamps today! Why TEM archives burned, why Finland met the dozens of TVO's nuclear weapons hiring professionals. Why not Olkiluoto accelerating the death of around 10 000V electric fences, missiles and rockets used by professionals in the US nuclear weapons in its regions.

You'll also find explanations as to why TVO / Posiva these secrets to conceal shave now hundreds of Asea-trained nuclear professionals from the island out of the jobs emergency panic! .. Specifically, the Finnish Olkiluoto Posiva 430m deep cavity and its unimaginably powerful 1500kW exhaust fan towers. Are PekkaJauhon information, directly developed only one clear Sweden, used for the purpose. Stockholm is ALREADY blown up dozens of weapons plutonium respective dungeons! Sweden is therefore directly transferred nuclear weapon skills TVO / Posiva / Finnish army!
--------------

Olkiluoto ydinasehankkeet päivänvaloon
________________________________

KÄSITTÄMÄTTÖMÄN PALJASTAVAA huippuunsa salattua tietoa Suomen nykyisistä vuosikymmeniä kehitellyistä ydinpommin hankkeista, jopa vielä vuosituhannen vaihteisiin asti! YLE/ Pekka Jauho poikkeuksellisen paljastavaa haastattelumateriaalia nykyisin TVO/Posiva/ Lakari/ Humppila YDINASEHANKKEISTA. Suomen ja Ruotsin yhteishankkeista ennen kaikkea Olkiluoto alueelta.

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/18/ruotsin-salainen-atomipommi#media=102761

Stuxnet on löytänyt kyllä tässä jotain sellaista, joka kertoo OLEELLISIMPIA motiiveja, syitä MIKSI Suomi sekoilee ja sikailee ydinhankkeitten mustimmissa soissaan nykyisin! Miksi TEM- arkistoja poltetaan, miksi Suomi täyttyy kymmenistä TVO:n palkkaamista ydinaseitten ammattilaisista. Miksi Olkiluoto saa kiihtyvästi ympärilleen 10 000V kuoleman sähköaidat, sinkoja ja raketteja käyttävät USA ydinaseammattilaistensa toimialueineen.

Löytyy myös selitykset siihen, MIKSI TVO/Posiva näitä salaisuuksiaan peitelläkseen ajattaa nyt satamäärin ASEA- koulutettuja ydinalan ammattilaisiaan saarelta ulos työpaikoistaan hätäpaniikilla!.. Suomeksi sanottuna Olkiluodon Posivan 430m syvä Onkalo ja sen käsittämättömän tehokkaat 1500kW poistoilman puhallintornit. Ovat Pekka Jauhon tietojen mukaan suoraan kehitetty vain yhtä selkeää Ruotsissa käytettyä tarkoitustaan varten. Tukholmassa on JO räjäytetty kymmenissä plutoniumaseita vastaavissa luolastoissa! Ruotsi on siis SUORAAN siirtänyt ydinasetaitonsa TVO/Posiva/ Suomen armeijan käyttöön!
--------------

Viestit: 39
Liittynyt: 11.02.2015 19:27
ViestiLähetetty: 18.02.2015 23:22
Mauri, mua kiinnostaa nyt kauhiasti se, että miksi ihmeessä sä mesoot ydinvoimasta ja ydinaseista tällaisella erittäin hiljaisella ja vieläpä uskonnollisella foorumilla. Onko ydinvoima sun mielestä jotenkin Jumalan tahdon vastaista?

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 22.02.2015 23:51
_________________________________

Arto Lauri 99. Freee energy, anti-material

https://www.youtube.com/watch?v=_E7awZyAbjY
---------------

Arto Lauri 98. Coriolis, Olli

https://www.youtube.com/watch?v=Tonk38desIE
------------------

3402. hadron vacuum cleaner

0212.2014

> It beta torch tornado may be one of the optimum size for these conditions. When all the time it is pumped more, pops' digester some extra dough "out of the edge of the easiest ... and generated the beads leaves to roll something 'ionized' bus.

* 100 km high, 15 kt / a reactor. Diameter of 3.6 km. Always astonishing, but the data can be found in more. I wonder why that 3.6 km of diameter beta torch Institute SPEED 1 second? I found the explanation It is likewise a friend of mine: That Pu-239 plasma power to direct the Olkiluoto nuclear power plant, electric line approximately 100MW of reactive power. Enters the inductive / capacitive to loop directly beta flare. (Nuclear power line loss is 10% off the normal line only -5%).

It revolves completely incomprehensible to 36 000 km / h! The speed of rotation must have a revolution / second from one central reason. The physical Pu-239 atoms have a BE of the Earth escape velocity 11.2 km / s in order to access the beta torch to maintain a cyclotron to accelerate along a straight space vacuum energy fields on!

When the line is at the cyclotron been open. Space leak down this ion channel hadron cascade protonienergiaa, cosmic black holes "of Uranus forces". . Their energy is an insane speed down when entering our atmosphere opening of the ion channel. The reactor does not heat so much uranium disintegration energies of hadrons as the braking energy! A nuclear power plant is largely FREE ENERGY DEVICE! In the reactor, for example. 3% Energy will be everything in its path energy other way antimatter reactions, which have nothing to do with the degradation of uranium! This single entry to open something more amazing.

Nuclear power plant do not even have uranium, but there return to the "ark of the covenant familiar celestial fire," any other substance! So thorium, plutonium, americium, UP hydrogen and helium, the lightest gases such as mergers. But the IAEA decided to implement the device uranium. So that it becomes uncontrolled hazardous only state monopoly of the use of the special!

Did you know that, for example. Dreasdrenin became a storm in the 1940s centuries already used this nuclear familiar with all the destruction technology. Power unit ONLY burning buildings, wood, asphalt, and such massive dimensions, but. Nuclear power plant, the energy returns to be successful, therefore, without any of uranium! On the slopes of Mount Etna, already known in this burning everything in its path, "the sky became"! There sky ion channel opens again geothermal ionization. These core gentlemen, therefore, to know exactly that the uranium is not even required! Any ionized fluid channel, in principle, the sky flung to generate nuclear energy in a familiar energy production! . . .
-------------------

3402. HADRON imuri

0212.2014

> Sille beetasoihtu tornadolle täytyy olla joku optimikoko noissa olosuhteissa. Kun kokoajan siihen pumpataan lisää, pullahtaa 'keittokattilan taikinasta ylimääräset' ulos helpoimmasta reunasta ... ja synnytetyt pallukat lähtee rullaamaan jotain 'ionisoitua' väylää.

* 100km korkea, 15 kilotonnia/ reaktori. Halkaisija 3,6km. Aina vaan ällistyttävämpää dataa löytyy lisää. Ihmettelin MIKSI tuo 3,6km halkaisijaisen beeta soihdun SYKENOPEUS 1 sekunti? Löysin selityksen siihenkin ystävältäni: Tuon Pu-239 plasmavirta ottaa suoraan Olkiluodon ydinvoimalan sähkölinjasta noin 100MW loistehon. Syöttää sen induktiivisella/ kapasitiivisellä silmukalla suoraan beeta soihtuun. (Ydinvoimalinjan häviö on -10% kun normaalin linjan vain -5%).

Se pyörii aivan KÄSITTÄMÄTTÖMÄT 36 000km/h nopeudella! Pyörimisnopeuden ON oltava kierros/ sekunti yhdestä keskeisestä syystä. Fyysisillä Pu-239 atomeilla on OLTAVA Maapallon PAKONOPEUS 11,2km/s jotta pääsee beetasoihtua ylläpitävän SYKLOTRONIN kiihdyttämänä pitkin suoraan avaruuden tyhjön energiakenttiin kiinni!

Kun linja on tällä syklotronilla saatu auki. Avaruudesta vuotaa alas tätä ionikanavaa pitkin hadron kaskadita, protonienergiaa, mustien aukkojen kosmista "Uranuksen voimia". . Niiden nopeusenergia on MIELETÖN alas tullessaan ilmakehäämme avattua ionikanavaa pitkin. Reaktoria EI lämmitä niinkään uraanin hajoamisen energiat, kuin hadronien JARRUTUSENERGIAT! Ydinvoimala on pitkälti VAPAAENERGIALAITE! Reaktorissa mm. 3% Energiasta tulee kaiken tieltään energiaksi muuttavalla ANTIAINEREAKTIOILLA, joilla ei ole mitään tekemistä uraanin hajoamisella! Tämä yksittäinen tieto avaa jotain hämmästyttävää lisää.

Ydinvoimalan EI EDES TARVITSISI OLLA uraania vaan siellä palaa "Liitonarkista tutulla taivaan tulella" mikä tahansa muukin aine! Niin thorium, plutonium, amerikium, JOPA vety ja heliumin kaltaiset kevyetkin kaasut fuusioiden. Mutta IAEA päätti toteuttaa laitteen uraanilla. Jotta siitä tulee hallitsemattoman vaarallinen vain valtioiden erityiseen monopoliseen käyttöön!

Tiesitkö, että mm. Dreasdrenin tulimyrsky 1940- luvuilla jo käytti tätä ydinvoimasta tuttua kaiken tuhon tekniikkaa. Käyttövoimanaan VAIN palavat rakennukset, puu , asvaltti ja tällainen massiivisissa mitoissa vaan. Ydinvoimalan energian tuotot onnistuu siis täysin ilman uraaniakin! Etnan rinteillä jo tunnettiin tämä kaiken tieltään polttava "taivaan tuli"! Siellä taivaan ionikanavan aukaisee taas geoterminen ionisaatio. Nämä ydinherrat siis TIETÄÄ TARKKAAN, että URAANIA EI EDES TARVITA! Mikä tahansa ionisoitu ainekanava periaatteessa taivaalle singottuna synnyttää ydinenergiasta tutun energiantuoton! . . .
---

Viestit: 98
Liittynyt: 18.11.2014 18:30
ViestiLähetetty: 28.02.2015 13:06
-___---___________

Arto Lauri 100. Rubbia

https://www.youtube.com/watch?v=A2j-pv8F5yc
---------------

Arto Lauri 99. Free energy, anti-material

https://www.youtube.com/watch?v=_E7awZyAbjY
---------------
_______________

Ydinvoimaloista 100% tarpeettomia

Tämän päivän Länsi- Suomi 25.02.2015.
"TVO:n ydinvoimalan tuhoutuminen tapahtui kreivin aikaan!"
_____________________

Vaikka Ruotsissa on poissa peräti 3 ydinvoimalaa, ja mm. Suomen TVO:n ydinvoimalan kapasiteetistä alhaalla - 75%. OL-2 ja OL-3 tuotantokapasiteettien vajaus. Niin kuulemma KUKAAN ei kaipaa ydinvoimaa valtakunnan verkkoon!!
Miten ihmeessä siis jatkossa. Fennovoiman 1200MW ja OL-3 reaktorien 1600MW ylitarjonnalle ei ole mitään käyttöä maassamme!

Keskeinen kysymys kuuluukin. Miten tämä kaikkia jatkossa uhkaava valtava kannattamattoman ylijäämäisen ydinsähkön ylijäämät aiotaan hoitaa? Ongelmana tässä on myös se, että sähkön kulutus on laskenut jo 7 vuotta putkeen. +5%/y lisätarve on muuttunut LED lamppujen, suorasähkön lämmitysten muuttuessa maa- ja ilmalämmöksi. Sähköä säästyy kiihtyvää vauhtia.

Pelkästään OL-3 startti kasvattaa EI uudisenergian lakisääteisen 39% tavoitteesta pois -6%. Fennovoima myös -5%. Kenen hulluista ideoista nämä ydinhankkeet on tehty. Koska 100% selvästi mitään tarvetta kalliille ja vaaralliselle ydinsähköille Suomessa ei jatkossakaan ole?
------

Talous 8.7.2014 klo 12:05
päivitetty 8.7.2014 klo 12:05

Miksi ydinvoimala hukkaa niin paljon energiaa? Yle Uutiset selvitti, miksi ydinreaktorin energiasta valtaosa valuu mereen. Ydinvoiman hyötysuhde on selvästi huonoin. Tehokkaimmin Suomessa käytetään maakaasua, jonka hyötysuhde on keskimäärin 86 prosenttia. Huonon hyötysuhteen ja verrattain suuren tuotannon takia ydinvoima on täysin omassa kastissa hukkaenergian tuottajana

Säteilyriski pitää hyötysuhteen huonona

Ydinvoimalan huono hyötysuhde johtuu säteilyn pakottamista alhaisista lämpötiloista. Mitä kuumemmaksi voimalan vesihöyry kuumennetaan, sitä paremmalla hyötysuhteella syntyy niin sähköä kuin kaukolämpöäkin. Kivihiilivoimaloissa höyry kuumenee liki 600 asteeseen, mutta ydinvoimaloissa on tyydyttävä 300 asteeseen, kertoo Aalto-yliopiston ydintekniikan professori Filip Tuomisto.

– Korkea lämpötila, korroosiota aiheuttava vesi ja säteily ovat paha yhdistelmä. Ei ole olemassa materiaaleja, joita voitaisiin luotettavasti käyttää 60–80 vuotta esimerkiksi reaktorin paineastiassa tai sisäosien komponenteissa. Materiaaleja on kehitteillä, mutta täyttä varmuutta työn onnistumisesta ei ole.

*Artikkelissa lähdettiin lisäksi liikkeelle harhaoletuksesta, että ydinvoimala muka tuottaisi edes tuossa mainitun 30% osuuden energiana. Totuus on TIETYSTI aivan jotain muuta:

- Ydinvoimalat on kuten mainittiin PAKKO laittaa vaarallisina saastuttajina ja räjähtävinä satojen km päähän käyttösähköalueistaan. Ylipitkät linjat jo yksinään takaa vain ydinvoimalle näin -10% linjasiirtohäviöt päälle!

- Ydinvoimalan omakäyttömuuntajat, 40v polttoaineen tautton pakolliset jälki jäähdytykset. Valtavat kanavasäteilykaasujen megawattien laitoksien tauottomat poistopuhaltimet. Valvontaelektroniikat, muuntajahäviöt, valaistus, pumput, venttilit prosessointikoneet ja vastaavat. Jälleen poistuu hyötysuhteesta -5%.

-95% Maailman ydinvoimaloista tehdään 1000MW reaktorista makeaa vettä 1800L/s tuhoavilla lauhdutin torneilla. Jälleen katoaa tässäkin - 5% hyötysuhteesta.

Osa II Mikä on oikea TODELLISUUS?

Vain yltiöoptimisti voi uskoa tästä jäävän ydinvoiman tuotoksi edes 10% siivun. SEKÄÄN EI toki toteudu. Laskekaa itse malmista- uraanin hyötysuhteet tästä. OL-1 870MW/y pyörivän reaktorin sisälle vuoden latauksesta jää puhdasta U-235 polttoaineen osuutta 3 000kg. Tämä aine taas tuotetaan pyörittämällä 3 000MW isotooppi jalostamoa vuoden. Jolloin saadaan vain ja ainoastaan 55kg/y tätä puhdistettua U-235!

3 000kg/ 55kg/y= 55vuotta tuon tuottamiseen.
_______________

TVO väittää polttavansa tuota erää vaikka nyt reilut 5 vuotta. Niin silloin vuotuisen polttoaineen tuottoon tuhoutuu yli 10 vuotta. Lasketaan vielä tapahtuman energiataseet tästä:

- Isotoopin jalostusenergia 3 000MW*10y= 30 000MW/y
- Tuottoenergia sähkönä TVO:lta 870MW/y
- Todellinen ENERGIAN NEGATIIVISUUS. 30 000MW/ 870MW= 350 Kertainen! !!
_______________
EdellinenSeuraava

Paluu keskustelut

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron